Naši členové

Náš tým má s ochranou přírody přes 30 let zkušeností.
Spolupracujeme v uskupení 11 spolků, s odborníky ze záchranné stanice,
s vědci i s terénními ochránci přírody.
Působíme v ČR, ale i v Rakousku, na Slovensku, v Polsku a Německu.

Členské organizace

Náš tým

David Číp

Profesionální ochránce přírody, koordinátor a visionář řady projektů na aktivní ochranu přírody v ČR i v zahraničí, odborník na péči o přírodu v mírném pásu.

Předseda: Skupina JARO a ČSOP JARO Jaroměř
E-mail: coracias(at)seznam.cz
Mobil: +420 603 847 189

Dr. DI Karel Černý

Zoolog, ekolog, entomolog.
Terénní zoolog a přísežný odborník na ekologii a entomologii.

Předseda: JARO Österreich
E-mail: JARO.Tirol(at)aon.at
Mobil: +43 (0) 6504058663

Michal Jilma, DiS.

Vedoucí skupiny terénních pracovníků. Řešení projektů ochrany přírody a krajiny a environmentální výchovy.

Předseda: ČSOP Hradec Králové
E-mail: jilma(at)csophradec.cz
Mobil: +420 777 965 272

Bc. Kamil Maralík

Profesionální ochránce přírody a ekolog, botanik, projektový manažer. Univerzita Palackého v Olomouci, Ekologie a ochrana životního prostředí.

Předseda: ČSOP ARION
E-mail: 
maralik.kamil(at)gmail.com
Mobil: 
+420 732 148 616

Ing. Pavel Skala

Předseda: Spolek Třesina 
E-mail: pavel.skala(at)aricia.cz
Mobil: 
+420 603 516 061

Bc. Martina Skohoutilová

Informační specialistka a etička. Profesionální ochránkyně přírody a environmentalistka. Projektová manažerka a webová grafička. Vedoucí Pražské pastviny.

Předsedkyně: ČSOP Ekologická servisní organizace
E-mail: 
esorg.org(at)gmail.com
Mobil: 
+420 722 215 664

Mgr. Petra Steidlová

Absolventka zoologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Profesionální ochránkyně přírody a ornitoložka. Projektová manažerka a administrátorka ČSOP Morava. Péče o lokality na jižní Moravě.

Členka: ČSOP Morava
E-mail: 
petra.steidlova(at)gmail.com
Mobil: 
+420 721 512 101

Martin Trávníček

Student lesního inženýrství na Lesnické fakultě ČZU v Praze. Komunikace s lesnickým sektorem. Praktickou péčí o přírodní lokality v regionu pod Kunětickou horou se zabývá spolek Pestré Polabí.

Předseda: ČSOP Pestré Polabí
E-mail: martin.travnicek(at)pestre-polabi.cz
Mobil: 
+420 607 658 333

Mgr. Johana Drlíková

Environmentalistka v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Masarykova univerzita, Environmentální studia. Členka ČSOP Morava.

Předsedkyně: ČSOP Severní Čechy
E-mail: 
johule13(at)gmail.com
Mobil: 
+420 728 744 358

Lubomír Víťaz

Entomolog, který se zabývá aktivní ochranou motýlů, jejich výzkumem, sledováním a managementem jejich populací.

Předseda: JARO Slovensko
E-mail: info(at)skupinajaro.cz