Lomy plné biodiverzity

Máme dlouholeté zkušenosti s propojováním těžby nerostných surovin a ochranou přírody.
V letošním roce máme možnost rozšířit naše aktivity i na další území v ČR i v zahraničí
a hledáme proto partnery, kteří by měli o tuto oboustranně výhodnou spolupráci zájem.

Proč by Vás to mohlo zajímat?

  1. Pomůžeme vám při jednáních se státní ochranou přírody, nevládními organizacemi, obcemi i občany o rozšíření nebo zahájení nové těžby a rekultivacích vytěžených ploch.

  2. Zlepšíme PR vaší firmy směrem k větší společenské odpovědnosti a většímu důrazu na environmentálně šetrnější politiku.

  3. Poskytneme odborné poradenství a ve vašich těžebních prostorech nastavíme, příp. rovnou zajistíme aktivity v souladu se zájmy ochrany přírody (výřezy, sečení nebo pastvu zvířat) tak, aby vaše práce nejenže neničila prostředí pro zvířata a rostliny, ale dokonce ho podporovala.

Proč to děláme a co z toho máme?

Co mají lomy a pískovny společného s pomocí přírodě?

Malé lomy a pískovny jsou domovem chráněných druhů. Zkušenosti ukázaly, že se zde usidluje překvapivě mnoho vzácných živočichů i rostlin. Ve stěnách pískovny už během těžby hnízdí břehule či barevné vlhy. Do tůní po těžbě se stahují žáby, čolci, vážky i mokřadní rostliny. Holý povrch s minimem půdy obydlí nádherné kutilky, prohání se tudy smaragdoví svižníci, zahnízdí tu kulíci, jejichž vajíček si mezi kamínky těžko všimnete. Na řídkých trávnících kvetou orchideje, létá tu modrokřídlé saranče i vzácní modrásci.

Naše zkušenosti s těžařskými společnostmi