O nás

Jaký je náš příběh?

Naší mateřskou organizací je
ČSOP JARO Jaroměř.

2014
 • Vznik Skupiny JARO

Vzhledem k rozsahu do té doby probíhajících aktivit na několika místech ČR začala vznikat síť vzájemně úzce spolupracujících spolků. Rozjíždíme spotřebitelskou kampaň Koalice proti palmovému oleji. Vzniká ČSOP Arion na střední Moravě a ČSOP Morava na jižní Moravě.

2015
 • První traktor a další dcerušky

Pořizujeme první ochranářský traktor a bagr, abychom dokázali ještě lépe obnovovat mokřady a zajišťovat managementové práce na lokalitách v naší péči. Vzniká ČSOP Severní Čechy.

2016
 • Tropická kampaň a zásek v Praze

Zakládáme Palm Oil Watch International a podílíme se na financování projektu na záchranu Zátoky nosatých opic na Borneu v Indonésii. Spouštíme projekt na záchranu vymírajícího okáče skalního v Česku na jeho poslední lokalitě. Vzniká Pražská pastvina.

2017
 • Divocí koně a Rakousko

Seznámení s Karlem Černým a začátek spolupráce v Rakousku. Začínáme pást divoké koně z Exmooru v Hradci Králové.

2018
 • Osvětové kampaně a Slovensko

Organizujeme největší kongres ochrany přírody a NNO na Slovensku – Ekofestival Nitra, kde rovněž zakládáme Evropskou společnost vědců a odborníků pro ochranu přírody (ESSENCE). Zabraňujeme snaze o likvidaci nejbohatší populace modráska černoskvrnného v ČR záměrem na výstavbu golfového hřiště. Začínáme osvětou na akcích pro širokou veřejnost (Ekokaravan). Historickým úspěchem je propojení osmi českých vědeckých společností pod jedno společné stanovisko. Tím získáváme podporu více než 6 000 jejich členů pro záchranu Moravské Amazonie. Vzniká spolek Třesina v CHKO Český kras.

2019
 • Úspěch s okáčem a zase rosteme

Slavíme první velké úspěchy se záchranou a repatriací okáče skalního v Česku. Zakládáme vzdělávací portál Pomáhám přírodě. Vzniká ČSOP Hradec KrálovéJARO Österreich v Rakousku.

2020
 • Návrat motýlího krále začíná

Spolu s JARO Österreich připravujeme náš první projekt na ochranu motýlů v Itálii. Spolu s Poláky a Rakušany připravujeme LIFE projekt na záchranu a repatriaci jasoně červenookého v Polsku, Česku, Rakousku a na Slovensku. David Číp se stává předsedou Národní sítě záchranných stanic ČR.

2021
 • První buvoli pro ochranu přírody

Pro účely ochrany přírody přivážíme jako první v ČR buvoly domácí do ptačí rezervace Baroch. Spouštíme projekt LIFE Apollo a projekt na repatriaci sysla obecného do oblasti východních Čech. Rovněž ve východních Čechách vzniká spolek Pestré Polabí.

2022
 • Příroda po dráty a Mise Apollo

Začínáme připravovat první projekty na ochranu přírody ve Francii, Německu a Švýcarsku. Účastníme se mezinárodní konference na Slovensku věnované údržbě vegetace v koridorech elektrického vedení, kde představujeme naše progresivní managementy pod dráty a spouštíme kampaň Příroda pod dráty. Spolupořádáme největší mezinárodní akci na praktickou ochranu přírody na Slovensku na obnovu prostředí nejen pro jasoně červenookého. Přidává se k nám spolek Ratinka.

2023
 • Další kraj, kde pomáháme

Realizujeme první víkendovou exkurzi pro zástupce rakouské státní ochrany přírody. Vzniká ČSOP Jižní Čechy.

2024
 • Bereme to koncepčně

Máme zástupce v expertní skupině pro implementaci New Restoration Law a Národní strategie pro ochranu volně žijících opylovačů. Vypouštíme první ročník Motýlí půlhodinky.

Věnujeme se ochraně přírody doma
i v zahraničí od roku 1994.

30+

let zkušeností

2000+

hektarů v péči

Pošlete dar přírodě

Podpořte naši partu, která usiluje o vytvoření světa, ve kterém mohou lidé a příroda společně prosperovat. Dar můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře nebo přímo na účet veřejné sbírky 2801040757/2010 (IBAN: CZ2220100000002801040757, BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX). Děkujeme.