O nás

V čem jsme výjimeční?

Jenom o tom nemluvíme, ale makáme. Nebojíme se přiznat i chyby nebo slepé uličky. Díky tomu jsme v této oblasti v podstatě nejdál (nejen) v rámci Evropy. Uzdravujeme krajinu už přes 30 let. Staráme se o chráněná i biologicky významná nechráněná území jako jsou louky, stepi, mokřady, písčiny, vřesoviště a světlé lesy. Svou prací přispíváme k zachování ekologických funkcí krajiny a snažíme se zmírnit úbytek biodiverzity doma i v zahraničí.

Vytváříme oázy biodiverzity

Obnovujeme krajinu a tvoříme ostrůvky přírodní rozmanitosti. Paseme zvířata, sečeme trávu, vyřezáváme křoví, používáme těžkou techniku a spoustu dalšího. Chráníme opylovače a specializujeme se na motýly.


Spolupracujeme s firmami

Propojujeme těžbu nerostných surovin, distribuci energie i realizaci liniových staveb s aktivní ochranou přírody. Pomáháme firemním partnerům při plnění ESG standardů. Zapojujeme firemní dobrovolníky.

Působíme mezinárodně

Aktivně řešíme ochranu přírody nejen doma, ale i v okolních státech a dokonce i v tropických oblastech, a to nad rámec běžné spolupráce v rámci společných projektů, akcí a seminářů. Pokud je třeba, sbalíme techniku a jedeme pracovat přímo na místo.

Vzděláváme a rozvíjíme komunity

Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a školy v principech ochrany přírody v ČR, v zahraničí i v tropických oblastech. Organizujeme ochranářské tábory a řadu dalších událostí. Aktivně zapojujeme individuální i firemní dobrovolníky. Intenzivně spolupracujeme s médii.

Spolupracujeme s veřejnou správou

Pečujeme o pozemky měst a obcí, krajů i státu, poskytujeme odborné poradenství a školení státní správě i samosprávě. Obecně zajišťujeme většinu služeb v oblasti ochrany přírody, ať už se to týká např. odborných monitoringů nebo praktických ochranářských opatření v terénu.

Máme chovné stanice pro motýly

Provozujeme dvě chovné stanice pro motýly. Máme nejlepšího chovatele motýlů na světě a umíme připravit prostředí přesně tak, jaké ho motýli potřebují. Díky tomu se nám podařilo podpořit nebo přímo navrátit do přírody už několik druhů.

Řešíme vícedruhovou ochranu

Jako jedni z mála chráníme více druhů organismů: motýly, rostliny, plazi, obojživelníky, ptáky, netopýry i brouky. S ochranou biotopů pracujeme tak, aby to co nejvíce vyhovovalo většině vzácných, ale samozřejmě i běžných zástupců těchto skupin.

Máme záchrannou stanici pro divoká zvířata

Provozujeme záchrannou stanici pro zraněné volně žijící živočichy v Jaroměři. Díky popularitě některých zvířat vysvětlujeme, jak důležitá je zdravá krajina pro všechny ostatní a že aby bylo tato zvířata kam vracet, je třeba o krajinu správně pečovat. Nabíráme zkušenosti a učíme se tím, jaké prostředí zvířata potřebují a jak se chovají.

Uplatňujeme superbiodiverzitní přístup

Ve spolupráci s vědci navrhujeme nové postupy a mnohdy progresivní metody, které následně sami realizujeme, vyhodnocujeme a podle potřeby znovu upravujeme.

Věnujeme se ochraně přírody doma
i v zahraničí od roku 1994.

30+

let zkušeností

2000+

hektarů v péči

Pošlete dar přírodě

Podpořte naši partu, která usiluje o vytvoření světa, ve kterém mohou lidé a příroda společně prosperovat. Dar můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře nebo přímo na účet veřejné sbírky 2801040757/2010 (IBAN: CZ2220100000002801040757, BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX). Děkujeme.