Proč to mají motýli těžké?

Co motýly ohrožuje?

Krajina zarůstá hustými keři a vysokou trávou. Chybí dostatek zvířat, která by se zde pásla a udržovala otevřenou travnatou krajinu s pěknými mozaikovitými, různorodými loukami, vzrostlými stromy a skupinkami keřů. Mezi typy lesů převládají tmavé lesní plantáže, které nemají s biodiverzitou nic společného. To vše doplňuje nešetrné zemědělství na velkých plochách, nadměrné používání postřiků a zvýšené množství hnojiv ve vzduchu pocházejících ze zemědělské výroby, průmyslu a dopravy.

Motýlí domov musí být pestrý. Housenky potřebují dobrý přístup k rostlinám, kterými se živí. Dospělí motýli zase potřebují nektar z kvetoucích bylinek. Ve vysoké trávě nebo v křoví jsou jako v pralese a nemohou se rozmnožovat.

Proč se zaměřujeme zrovna na motýly?

Motýli jsou ukazatelé zdravé krajiny. Díky tomu, jak motýli rychle a citlivě reagují na změny ve svém prostředí, nám ukazují, v jakém stavu se naše životní prostředí nachází a jaká je udržitelnost lidského počínání v krajině. Když motýli z krajiny mizí, znamená to, že zdravá není.

Pokud prosperují motýli, profitují z toho další opylovači, ale i hmyz obecně, rostliny a větší živočichové, kteří se hmyzem živí. Zkrátka všichni. Kosení trav, vyřezávání přehoustlého křoví nebo pastva zvířat pomáhá i ještěrkám, ptákům a vzácným rostlinám. Společně udržují přírodní procesy v rovnováze a tím umožňují příjemný život na této planetě i nám lidem. Na opylovačích navíc přímo závisí jedna třetina světové zemědělské produkce.

Správně opečované louky a pastviny v kombinaci s přiměřeným množstvím stromů a keřů jsou také skvělým úložištěm pro uhlík. Kořeny trav a stromů ho totiž stahují do půdy a pomáhají tak zmírňovat změny klimatu.

Ať vám nic neuteče

Chcete vědět, kde se co šustne? Přidejte se k více než 8 000 příznivcům Skupiny JARO a získejte pozvánky na všechny zajímavé akce, novinky z praktické ochrany přírody, upozornění na nové články, přednášky i možnosti, jak se zapojit.